Bez kategorii

ŚLADAMI JANA PAWŁA II

feather-falls-trial-1513233
ŚLADAMI JANA PAWŁA II- o piegrzymce Benedykta XVI do Polski.
Następca polskiego papieża Joseph Ratzinger odwiedzi w dniach 25-28 maja kraj swego poprzednika. Ustalono już trsę tej pielgrzymki, będą to głównie miejsca szczególnie bliskie Janowi Pawłowi II: Warszawa, Częstochowa, Oświęcim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków. Będzie ona przebiegać pod hasłem: Bądźcie mocni wiarą. W stolicy papież spotka się z prezydentem, premierem i częścią Episkopatu. Odprawi także mszę świętą na placu Zwycięstwa lub pod Świątynią Opatrzności Bożej. 
Brak jeszcze szczgółowego planu tej podróży apostolskiej do Polski. Towarzyszyć jej będą: modlitwa, spotkania z wiernymi, młodzieżą i nauka. W diecezjach już powstają zespoły, które zadbają o duchowe przygotowanie wiernych do głębokiego przeżycia tego religijnego wydarzenia, także o dobrą organizację wizyty, bezpieczeństwo, sektory, wejściówki itp.
Ksiądz Kardynał Józef Ratzinger odwiedzał Polskę przynajmniej jedenaście razy np.
* W 1977r. – jako członek delegacji Episkopatu Niemiec na Dolny Śląsk.
* W 1988 – odbierał doktorat honoris causa na KUL-u.
* W 2000 – odbierał doktorat honoris causa w PWT we Wrocławiu.
* W 2002 – udzielał sakry biskupiej Ks. Zygmuntowi Zimowskiemu.
* W 2003 – legat papieski na uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława.
Kardynał Józef Ratzinger był jeszcze sześciokrotnie w Opolu. Pobyty związane były z osobistą przyjaźnią z Księdzem Arcybiskupem Alfonsem Nossolem. Wadowice i Kalwarię prawdopodobnie Benedykt XVI odwiedzi jednego dnia – 27 maja. W pierwszej z wymienionych miejscowości planowane jest wizyta w domu rodzinnym Jana Pawła II, modlitwa przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, oraz spotkanie z wiernymi na Rynku. Bardziej kameralnie przebiegać mają wizyty w Kalwarii i Oświęcimiu.

Na miejsce modlitwy w niemieckim obozie zagłady prawdopodobnie wybrana zostanie cela w bloku 11, w której męczeńską śmiercią zmarł Maksymilian Kolbe (zdjęcie po prawej).
W Krakowie przewidziany jest dwudniowy pobyt głowy Kościoła katolickiego. W krypcie św. Leonarda w Wawelskiej Katedrze, miejscu prymicji Karola Wojtyły (2 listopada 1946 r.), papież odprawi prywatną mszę św. Do spotkania z wiernymi dojdzie na Błoniach i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Będzie się również modlił się przed relikwiami św. Stanisława w katedrze na Wawelu.
Tymczasem już rozpoczęło sie przygotowywanie darów dla Ojca Świetego. Ryszard Olszewski – proboszcz parafii św. Maksymiliana w Pabianicach, chciałby podarować Benedyktowi XVI miniaturkę pomnika Jana Pawła II, który stoi na kościelnym placu.
Edyta Jóźwik – artystka z Opoczna pracuje nad gobelinem papieskim będzie wręczony przez opoczyński oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich.
W tym roku przygotowania do pielgrzymki będą poważniejsze, niż za panowania Jana Pawła II, gdyż Benedykt XVI jest bardziej wymagającym gościem, niż polski papież. Jan Paweł II odwiedzał rodaków, więc przymykał oko na niedociągnięcia organizacyjne. To będzie dla nas trudniejsza pielgrzymka – powiedzieli przedstawiciele strony rządowej.[www.tur-info.pl]