Bez kategorii

Europejska baza cv on-line EAL-NET

ronda-1561852

Europejska baza cv on-line EAL-NET
Projekt ma na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, młodym osobom tuż po studiach, rozpoczynającym swoją karierę zawodową, oraz specjalistów z Polski, Włoch, Francji, Holandii i Węgier. Rekrutacja na poszczególne stanowiska będzie się odbywać przez Internet dzięki międzynarodowej usłudze internetowej eRecruitment. Jest to projekt pilotażowy kierowany zwłaszcza do absolwentów uczelni wyższych, jak też ludzi związanych z szeroko pojętym biznesem. Baza ta powstaje dzięki współpracy włoskiego konsorcjum międzyuczelnianego AlmaLaurea z Uniwersytetem Warszawskim. Finanse na ten cel pochodzą z europejskiego programu e-TEN. Baza zostanie uruchomiona w marcu 2006 r. Pierwsze 20 tys. curriculum vitae będzie pochodzić od absolwentów z zaangażowanych w projekt uniwersytetów, m.in. są to Uniwersytet Warszawski, który jest reprezentowany przez Biuro Zawodowej Promocji Absolwentów i Ośrodek Badań Młodzieży Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, oraz uniwersytety z Francji, Holandii, Węgier. Po raz pierwszy w skali Europy, przy wykorzystaniu modelu AlmaLaurea, przeprowadzony zostanie eksperyment dopasowania popytu z podażą na pracę. Za pomocą Sieci zostaną udostępnione CV absolwentów europejskich uczelni zainteresowanym pracodawcom, którzy otrzymają bezpłatny dostęp do bazy danych i będą mogli dokonywać selekcji profili kandydatów na podstawie określonych przez siebie kryteriów. Gdy projekt się sprawdzi dostęp do bazy będzie płatny. Obecnie baza jest tworzona i na dzień dzisiejszy znajduje się tam między 530 – 630 tysięcy curriculum vitae. Korzysta z niej ponad 4 tysiące włoskich firm.
Najważniejsze cele to:

*umożliwienie młodym ludziom lepszego poruszania się w realiach rynku pracy,
*usprawnienie współpracy międzyuczelnianej, a także między firmami a uczelniami, w celu efektywnego poszukiwania pracowników,
*gwarancja jakości oraz szerokiego dostępu do CV uaktualnianych przez samych absolwentów,
*umożliwienie dokładnego monitorowania oraz oceny sposobu nauczania na poszczególnych uczelniach oraz możliwość porównywania uczelni, wydziałów oraz oferty edukacyjnej,
*ułatwienie poszczególnym członkom systemu oraz innym europejskim instytucjom porównania i oceny systemów edukacji na wyższych uczelniach.